panorama-tvardica-kushta-za-gosti
dekor-lampa
Риболовен туризъм

Един истински рай за рибарите - язовир Жребчево е разположен в невероятно красива местност, заобиколен от гори и обширни поляни. Жребчево е третият по големина язовир в България след Искър и Студен кладенец. Изграден през 1965 г., когато селата Атлари/Жребчево/, чието име носи сега водоема и Запалня/Азаплу/са заляти от водите на водоема, а жителите им са изселени в близките селища. От последното е останала единствено църквата-музей „Свети Иван Рилски“, която в по-голямата част от годината е потопена във водата. Язовир Жребчево е разположен на площ от 25 000 декара, дължината му е около 15 км, а дълбочината варира, тъй като водата се използва за напояване и през лятото се източва значително. Видовото разнообразие на видовете риба тук е голямо, затова Жребчево е популярен сред запалените риболовци. Едно от любимите места за въдичарите е Римският мост на Тунджа в близост до гр. Николаево.


Там по плитките места се ловят най-вече червеноперки, каракуди, шарани. Ако искате костур или бяла риба е по-добре да разпънете въдици във вътрешността на язовира. А пък ако риболовната ви слука и майсторлък ви е обсебила трайно, можете да уловите и сом, щука, бял амур, кефал, костур, платика, толстолоб. Язорир Жребчево е обширен и естествено предлага възможности и за водни спортове, като сърф, подводен риболов, водомоторен спорт и др. Интересно е да се знае, че язовир Жребчево е влажна зона с международно значение за зимуващите водолюбиви птици. Край язовира всяка година се концентрират над 33 вида водолюбиви птици, някои от които са включени в Червената книга. През 2005 г. язовирът е обявен за Орнитологично важно място. През зимния период на Жребчево зимуват зеленоглавата патица, голямата белочела гъска, голямата бяла чапла, зимното бърне и много други видове птици.


Реки:

В гр.Твърдица и в непосредствена близост до него протичат четири планински реки, неповторими с гледките и каньоните си. Река Твърдишка се образува от Топлата и Студената реки, които водят началото си от билните части на планината и малко над града се сливат.


Козаревска река, която протича на по-малко от 2 км. западно от градчето, води началото си също от билото на Стара планина. Река Блягорнишка е на 1,5км източно от Твърдица. По горното течение на реките се среща предимно пъстърва и речен рак, а в полската и селищната им част предимно кефал, мряна, скрипка и др. По река Козаревска на площ от 7 дка е разположен Рибарник, в който от години се развъжда балканска и американска пъстърва, а към днешно време и други видове като шаран и есетра.

Водопади:

Синият вир - На север от град Твърдица по поречието на реката сред меандрите на живописното речно ждрело и панорамната гледка на средновековната крепост Градището реката е оформила още едно творение – приказен ансамбъл от три преливащи един в друг водопади, разположени на три нива.

Козаревският скок - Под местността „Илиев припек” по Козаревската река, на 3км над село Козарево са разположени система от водопади. Височината на най-големия водопад е 10 метра.