panorama-tvardica-kushta-za-gosti
dekor-lampa
Ловен туризъм

За почитателите на ловния туризъм: Пресечения терен, разнообразните изложения, вековните широколистни гори и наличието на планински пасища, благоприятстват разпространението и възпроизводството на едър и дребен дивеч от почти всички видове в обособените ловни стопанства. В района се срещат предимно сърна, благороден елен, елен лопатар, муфлон, дива свиня, чакал, лисица, пор, заек и по-рядко кафява мечка, дива котка и вълк. От птиците преобладават орел, ястреб, мишелов, грив гълъб, полски и горски бекас, пъдпъдък, яребица, фазан, гургулица, гугутка, кеклик, зеленоглава патица, дива гъска, зимно и лятно бърне, потапница и др.